บุคลากร

รูป
นักวิทยาศาสตร์ปฏบัติการ
ที่อยู่:
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทุมธานี
12000
thailand
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
091-7202552
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก