พิมพ์

วันที่  29  เมษายน  2559 นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์  ในงานโครงการ  “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”  ณ  โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ซึ่งในงานดังกล่าวมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยศูนย์ฯชัยนาทได้นำพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไปแสดง พร้อมนำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ ไปแจกให้เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 47 ราย