พิมพ์

............คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรให้ กรมปศุสัตว์ เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ