............คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรให้ กรมปศุสัตว์ เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 3 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

...กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์สนับสนุนเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)

รายงานสรุปความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการใช้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563

 

 

 

 

 

 

..วันที่ 20 มีนาคม 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้ ดร.สาโรจน์ งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบประกาศนียบัตร แก่เจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 3 ราย โดยมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กล่าวรายงานสรุปผล 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

 ไม่เห็นแก่ได้ (ยกย่อง)

สนับสนุน

สนับสนุน