ชื่อหน่วยงาน   สถานที่ตั้ง  รหัสป.ณ  โทรศัพท์ / E-mail   เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน * 
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  ถนน ติวานนท์ ต.บางกะดี  12000  โทร. 02-9679758   ทั่วราชอาณาจักร 
  อ.เมือง จ.ปทุมธานี     FAX 0-2967-9717   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  ต.ท่าพระ 40260  โทร. 043-261087, 043-261123   ทั่วราชอาณาจักร 
อ.เมือง      FAX 043-261087   
จ.ขอนแก่น     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
 เขต 1         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  377 ม. 5 เขื่อนเจ้าพระยา 17150  โทร. 056-405056       ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ, 
ต.บางหลวง อ.สรรพยา      FAX   056-426521   สระบุรี, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง,  
   จ.ชัยนาท        08 -19538249   ปทุมธานี, นนทบุรี, อุทัยธานี 
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
 เขต 2         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว   ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด   27260  โทร./ FAX. 037-247844   สระแก้ว, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, ระยอง,  
 จ.สระแก้ว        08-47840132   ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก,  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   สมุทรปราการ 
         
 เขต 3         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา   ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง   30130  โทร.044-311612, 089-949-6962   นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, 
 จ.นครราชสีมา        FAX   044-314-776   ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, 
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   อำนาจเจริญ และอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์   ต.หูทำนบ อ.ปะคำ 31220  โทร./ FAX. 089-5689464   บุรีรัมย์, สุรินทร์ 
จ.บุรีรัมย์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว   35110  โทร. / FAX 045-791578   ยโสธร, ศรีสะเกษ
 จ.ยโสธร        084-430-2233   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ   256 ม.1 ถ.ชยางกูร   37000  โทร. / FAX 045-541242   อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง      045-541242   
   จ.อำนาญเจริญ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 เขต 4         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม   ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน  44160  โทร. 043781322-3 ,085-5976453   มหาสารคาม, ขอนแก่น, เลย,อุดรธานี, 
 จ.มหาสารคาม         FAX. 043-781-350   หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู,  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นครพนม, มุกดาหาร,
         กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, บึงกาฬ 
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ   45130  โทร./ FAX. 043-581454   ร้อยเอ็ด 
 จ.ร้อยเอ็ด     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์   ต.ภูดิน อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์     46000  โทร./ FAX. 043-871249   กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี   ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี      41250  โทร./FAX  042-910155   อุดรธานี, หนองบัวลำภู 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย   ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย     42130  โทร./ FAX. 042-801294   เลย 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย   ต.สระใคร อ.สระใคร    43000  โทร./ FAX.  042-414717   หนองคาย, บึงกาฬ 
จ.หนองคาย       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม   ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน   48120  โทร./ FAX.  042-581285   นครพนม 
 จ.นครพนม        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   ต.หนองหลวง อ.เมือง    47000  โทร./ FAX.  042-725124   สกลนคร 
 จ.สกลนคร        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
       
 เขต 5         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง  ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร     52190  โทร./ FAX.  054-830197     ลำปาง, ลำพูน,เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, 
  จ.ลำปาง     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่ 
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่   ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง      54140  โทร. 054-654660   แพร่,  น่าน, พะเยา 
   จ.แพร่       FAX.  054-654546   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย  200 ม.7 ถ.โป่งน้ำร้อน  57100  โทร. 053-702213  เชียงราย, แม่ฮ่องสอน 
   ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย     FAX.  053-988458   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 เขต 6         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์   ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์      67000  โทร./ FAX.  056-721-558  เพชรบูรณ์, พิษณุโลก , สุโขทัย, ตาก, 
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์
              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย   ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ  64160  โทร. 055-601081   สุโขทัย, กำแพงเพชร, ตาก, อุตรดิตถ์ 
   จ.สุโขทัย         FAX. 055-601082   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร   ต.วังสำโรง  อ.ตะพานหิน  66110  โทร. 056-615936   พิจิตร, นครสวรรค์
   จ.พิจิตร        FAX.  056-619936   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
 เขต 7         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี   ต.สามพระยา  อ.ชะอำ    76120  โทร. 032-594051 -2   เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม 
   จ.เพชรบุรี        FAX   032-594-052   สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์,  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี 
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง    72180  โทร.   086-1698161   สุพรรณบุรี, นครปฐม
   จ.สุพรรณบุรี         FAX.  035-481147   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  71240    กาญจนบุรี
   จ.กาญจนบุรี      
   (สนง.ด่านกักกันสัตว์เดิม)      
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี   77150  โทร. / FAX  032-681990   ประจวบคีรีขันธ์ 
   จ.ประจวบคีรีขันธ์        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
 เขต 8         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฏร์ธานี   ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง   84150  โทร./ FAX.  077-280123     สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช, ชุมพร,  
  จ.สุราษฎร์ธานี      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระนอง,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง 
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร   ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร    86140  โทร./ FAX. 077-611063   ชุมพร, ระนอง, อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง     92000  โทร./ FAX.  075-284150   ตรัง, กระบี่ 
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง    93190  โทร.  074-689143   พัทลุง 
      FAX. 074-689499  
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  ต.ร่อนพิบูลย์   80130  โทร. 081-895-3395  นครศรีธรรมราช 
   อ.ร่อนพิบูลย์      หรือ 087-270-5763 (ผอ.)  
   จ.นครศรีธรรมราช    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         
 เขต 9         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล      91130  โทร./ FAX.  074-797070   สตูล, สงขลา, นราธิวาส, ปัตตานี,  
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ยะลา 
         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส  ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   96110  โทร. 073-  538204-5   นราธิวาส, ยะลา 
        FAX. 073-538204   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.