พิมพ์

หน่วยงานในสังกัดของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ หากประชาชนท่านใดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ อาหารสัตว์,พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ โปรดโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการได้

         
เขต 1 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 10700 โทร. 056-405 056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เขต 2 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สระแก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทร. 037-247 844   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 3 3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 044-311 612  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทร. 059-568 9464   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทร. 045-791 578   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.045-541 242 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 4 7.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 โทร. 043-261 087   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  8.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร. 043-781 322   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  9.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ กาฬสินธุ์ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-871 249   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  10.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทร. 042-910 155   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  11.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร. 042-801 294   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  12.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หนองคาย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-414 717   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  13.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร. 042-581 285   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  14.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-725 124   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  15.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร. 043-581 454   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 5 16.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร. 054-830 197   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  17.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ แพร่ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร. 054-654 660   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  18.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-702 213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 6 19.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-721 558   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  20.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ต.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทร. 055-601 081   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  21.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พิจิตร ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทร. 056-615 936   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 7 22.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 032-594 051
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  23.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทร. 086-169 8161   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  24.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 032-681 990   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  25.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ กาญจนบุรี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร.034-683 446  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 8 26.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุราษฎร์ธานี ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทร. 077-310 655   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  27.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-611 063   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  28.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ตรัง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-284 150   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  29.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พัทลุง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพรต จ.พัทลุง 90190 โทร. 074-689 143   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  30.ศุนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 80130 โทร.075-348 484 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
เขต 9 31.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นราธิวาส ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96100 โทร. 073-538 204   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  32.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สตูล ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทร. 074-797 070    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.