สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ อยู่เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนนทางหลวง 306 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2501-1147, 0-2501-1148, 0-2501-1164, โทรสาร 0-2501-1165

คลิ๊กเพื่อ เชื่อมไปยังแผนที่ Google แสดงที่ตั้งสำนักพัฒนาอาหารสัตว์