กากถั่วเหลือง (Soybean meal)

   

            เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง มี 2 ชนิด คือ กากถั่วเหลืองที่ได้จากขบวนการอัดน้ำมันและกาก
ถั่วเหลือง ที่ได้จากขบวนการสกัดน้ำมันด้วยสารเคม

คุณสมบัติ

ข้อจำกัดในการใช้

ข้อแนะนำในการใช้

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบ (%)

ความชื้น

10

โปรตีน

44

ไขมัน

1

เยื่อใย

7.0

เถ้า

6.0

แคลเซียม

0.25

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

0.20

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

2,825

ในสัตว์ปีก

2,280

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

2.73

เมทไธโอนีน

0.59

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

1.26

ทริปโตเฟน

0.59

ทรีโอนีน

1.72

ไอโซลูซีน

2.17

อาร์จินีน

3.18

ลูซีน

3.39

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

3.82

อิสติดีน

1.11

เวลีน

2.24

ไกลซีน

1.83

ชนิดกากถั่วเหลืองที่เอกชนผลิตจำหน่าย เช่น Thai Vegetable Oil Public Company Limited