หางนมผง (Skimmed milk)

เป็นวัตถุดิบที่จัดได้ว่ามีคุณภาพโปรตีนดีที่สุดมีการย่อยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีราคาแพงมาก

คุณสมบัติ

มีโปรตีน 33 เปอร์เซ็นต์ และเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีย่อยง่าย

ข้อจำกัดในการใช้

ในอาหารสุกรใช้ได้ไม่จำกัดแต่ถ้าใช้ในปริมาณสูงจะทำให้ต้นทุนอาหารแพงขึ้นเนื่องจากหางนมผงมีราคาแพง

ข้อแนะนำในการใช้

เหมาะสำหรับผสมในอาหารลูกสุกรอ่อน เพราะย่อยได้ง่ายและมีความน่ากิน

ส่วนประกอบทางเคมี

                

ส่วนประกอบ (%)

ความชื้น

5

โปรตีน

35

ไขมัน

1

เยื่อใย

-

เถ้า

8

แคลเซียม

1.3

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

1

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

3,570

ในสัตว์ปีก

2,770

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

2.91

เมทไธโอนีน

0.79

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

1.10

ทริปโตเฟน

0.45

ทรีโอนีน

1.52

ไอโซลูซีน

1.94

อาร์จินีน

1.21

ลูซีน

3.37

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

3.45

ฮิสติดีน

0.99

เวลีน

2.30

ไกลซีน

0.66