รำละเอียด (Rice bran)               เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือสัตว์ปีก

คุณสมบัติ

โปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นรำที่ได้จากโรงสีขนาดกลาง หรือเล็กซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รำปิ่นแก้ว จะมีโปรตีนต่ำประมาณ 7% เนื่องจากมีส่วนของแกลบปนอยู่มาก
มีไขมันสูง 12-13 เปอร์เซ็นต์ ทำให้หืนง่าย เก็บไว้ไม่ได้นาน
มีไวตามินบี ชนิดต่างๆ สูง ยกเว้นไนอะซีน ซึ่งอยู่ในรูปที่สัตว์ใช้ประโยชน์ได้น้อย
มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย ถ้าใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารสัตว์ในปริมาณที่สูง จะทำให้สัตว์ถ่ายอุจจาระเหลว

ข้อจำกัดในการใช้

                    ไม่ควรใช้ประกอบสูตรอาหารสุกรเล็ก ระยะหย่านม ถึง 10 สัปดาห์ เนื่องจากมีปริมาณเยื่อใยสูง

ข้อแนะนำในการใช้

ควรใช้รำละเอียดที่ใหม่ ไม่มีกลิ่นหืน
ไม่ควรเก็บรำละเอียดไว้นานเกิน 30-40 วัน เพราะรำละเอียดจะเริ่มหืนสัตว์ไม่ชอบกิน
ในสุกรระยะเจริญเติบโต (น้ำหนัก 20-60 กก.) ไม่ควรเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
สามารถใช้รำละเอียด ผสมในอาหารสุกรพ่อแม่พันธุ์ได้มากกว่า 30เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
ในอาหารไก่เนื้อ ไม่ควรใช้รำละเอียดเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
เลือกซื้อรำที่ใหม่ และไม่มีการปลอมปนด้วย วัสดุต่างๆ เช่น ดินขาวป่น หินฝุ่น ซังข้าวโพดบดละเอียด เป็นต้น

ส่วนประกอบทางเคมี
ส่วนประกอบ (%)
ความชื้น 12
โปรตีน 12
ไขมัน 12
เยื่อใย 11
เถ้า 10.9
แคลเซียม 0.06
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.47

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร 3,120
ในสัตว์ปีก 2,710
กรดอะมิโน (%)
ไลซีน 0.55
เมทไธโอนีน 0.25
เมทไธโอนีน + ซีสตีน 0.50
ทริปโตเฟน 0.10
ทรีโอนีน 0.40
ไอโซลูซีน 0.45
อาร์จินีน 0.95
ลูซีน 0.81
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน 0.92
อิสติดีน 0.32
เวลีน 0.69

ไกลซีน

0.61