กากเมล็ดยางพารา (Para rubber seed meal)


เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดยางพาราของโรงงานผลิตน้ำมันพืช

 

คุณสมบัติ

ข้อจำกัดในการใช้

ข้อแนะนำในการใช้

ส่วนประกอบทางเคมี

                

ส่วนประกอบ (%)

กากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือก

กากเมล็ดยางพาราชนิดกระเทาะเปลือก

ความชื้น

8

8

โปรตีน

16

27.0

ไขมัน

6.33

11.5

เยื่อใย

41.52

14.0

เถ้า

4.01

4.50

แคลเซียม

0.22

0.13

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

0.09

0.20

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

1,800

2,400

ในสัตว์ปีก

1,800

2,550

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

0.32

0.65

เมทไธโอนีน

0.06

0.22

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

0.22

-

ทริปโตเฟน

-

0.33

ทรีโอนีน

0.42

0.62

ไอโซลูซีน

0.44

0.68

อาร์จินีน

1.53

1.85

ลูซีน

0.91

1.39

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

0.86

0.76

อิสติดีน

0.47

0.51

เวลีน

0.84

1.36

ไกลซีน

0.77

-