ไขมันจากสัตว์และน้ำมันจากพืช

        เป็นวัตถุดิบอาหารที่นิยมใช้เพื่อปรับระดับพลังงานในสูตรอาหารให้พอกับความต้องการของสัตว์โดยมักจะใช้ร่วมวัตถุดิบ
ประเภทที่ให้พลังงานต่ำและมีเยื่อใยสูง เช่นกากปาล์มน้ำมัน ใบกระถิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยทำให้เพิ่มความน่ากิน ของอาหารและลดความเป็นฝุ่นของอาหารให้น้อยลงด้วย

คุณสมบัติ

ข้อจำกัดในการใช้

ข้อแนะนำในการใช้