ประเภทพลังงาน
  
ข้าวโพด
  
ปลายข้าว
  
รำละเอียด
  
มันสำปะหลัง(มันเส้น)
  
ไขมันจากสัตว์และ
  
น้ำมันจากสัตว์

  ประเภทโปรตีน
  
ปลาป่น
  
หางนมผง
  
กากถั่วเหลือง (Soybean Meal)
  
เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean Seed or Full Fat Soybean)
  
กากเมล็ดยางพารา
  
กากมะพร้าว
  
กากเมล็ดฝ้าย
  
กากปาล์มน้ำมัน
  
กากเมล็ดทานตะวัน
  
ใบกระถินป่น
  
ใบมันสำปะหลังแห้งป่น
  
ใบผักตบชวา
  
ใบถั่วไมยรา
  
กากแคโนล่าหรือกากเรพซีด
  
กากนมถั่วเหลือง
  
กากวุ้นเส้นหรือ
  
โปรตีนถั่วเขียว
  
กากเบียร์

  ประเภทแร่ธาต 
   เปลือกหอยป่น
  
กระดูกป่น
  
เกลือแกง

 
อาหารหยาบ/วัสดุเหลือใช้
  
ฟางข้าว