เครื่องตัดหญ้าแบบปัตตาเลี่ยน
ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนาหญ้าของจังหวัดกำแพงเพชรได้ออกแบบตัวโครงที่สามารถติดตั้งกับรถไถเดินตามทุกรุ่น
ติดตั้งใบตัดหัวจรวจของเครื่องเกี่ยวข้าว ขนาดหน้ากว้าง 150 ซม. เหมาะกับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าในที่ลุ่มที่ทำการตัดสด ซึ่งสามารถตัดหญ้าได้วันละประมาณ 8-10 ไร่/วัน
สนใจติดต่อ คุณเกษม   สุดชาลี เบอร์โทร 09-9583611 หรือ 055-754169
เครื่องเกลี่ยหญ้าแห้ง
เป็นเครื่องเกลี่ยที่ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ซึ่ง กลุ่มเกษตรกรนาหญ้าจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อจำหน่าย ซึ่งราคาอยู่ที่ 25,000 บาท
การใช้งาน เหมาะกับเกษตรกรที่ทำนาหญ้าเพื่อผลิตหญ้าแห้ง เช่นหญ้าแพงโกล่า
สนใจติดต่อ คุณวัลลภ    กล่อมกล่ำนุ่ม เบอร์โทร 09-9588347
เครื่องตัดหญ้าจานหมุน ราคา 350,000 บาท
เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ใช้ตัดหญ้าได้หลายประเภทและแปลงหญ้าขนาดใหญ่
ที่มีพื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอไม่มีก้อนหินและตอไม้
การใช้งาน สามารถใช้ตัดหญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนีสีม่วงและหญ้าอื่นๆที่ใช้ผลิตเสบียงสัตว์ และเหมาะกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่
สนใจติดต่อ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด  เบอร์โทร 02-2775713 หรือ บริษัท พงษ์ละออพัฒนา
เบอร์โทร  02-3146432
เครื่องอัดหญ้าแบบอัตโนมัติ ราคา 400,000 บาท
เป็นเครื่องอัดหญ้าที่ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ใช้อัดหญ้าแห้ง ถั่วแห้ง ได้ดี
การใช้งาน สามารถใช้อัดหญ้า วันละประมาณ 800-1000 ฟ่อน/วัน โดยน้ำหนักต่อฟ่อนประมาณ 20 กิโลกรัม
สนใจติดต่อ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด เบอร์โทร 02-2775713 หรือ หจก.พงษ์ละออพัฒนา เบอร์โทร 02-3146432
เครื่องเกลี่ยหญ้าสลัดผึ่งและรวบกอง ราคา 170,000 บาท
การใช้งาน เป็นเครื่องเกลี่ยหญ้าชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ สามารถเกลี่ยหญ้าสะลัดผึ่ง และรวมกองหญ้าในชุดเดียวกัน การใช้งาน ใช้รวมกองและกระจายกองหญ้า เพื่อกลับกองหญ้าทำให้หญ้าแห้งเร็วขึ้นเหมาะสำหรับการผึ่งหญ้าแห้งในพื้นที่ขนาดใหญ่
สนใจติดต่อ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด เบอร์โทร 02-2775713 หรือ หจก.พงษ์ละออพัฒนา เบอร์โทร 02-3146432
เครื่องตัดหญ้าแบบปัตตาเลี่ยน
การใช้งาน ใช้ตัดหญ้าในพื้นที่ลุ่มได้ดี สามารถตัดหญ้าวันละประมาณ 10-12 ไร่ต่อวัน เป็นเครื่องยนตร์เบนซิน เครื่องตัดตัวนี้ สามารถนั่งขับได้ น้ำหนักเบา เป็นเครื่องยนตร์นำเข้า จากประเทศอิตาลี
สนใจติดต่อ บริษัท ยูนิลิเวอร์ จำกัด เบอร์โทร 02-3227350 หรือ บริษัท พงษ์ละออพัฒนา เบอร์โทร
02-3146432
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่
การใช้งาน สามารถใช้ตัดหญ้าได้ดีทั้งพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน เป็นเครื่องยนตร์เบนซิน สามารถตัดหญ้าได้ 2-5 ไร่ต่อเครื่องต่อวัน น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้า 1-5 ไร่
สนใจติดต่อ บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด เบอร์โทร 02-9090300 ต่อ 763
รถไถเดินตาม
เป็นรถไถที่จำเป็นที่เกษตรกรทำนาหญ้าต้องมี เพื่อใช้ไถบุกเบิกหรือไถทำเทือก หรือใช้ติดตั้งเครื่องตัดปัตตาเลี่ยน ใช้พ่วงกับเครื่องสูบน้ำเข้าแปลง สะดวกต่อการใช้งาน มีความทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อ บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด เบอร์โทร 02-9090300 ต่อ 763
เครื่องสูบน้ำ
เป็นเครื่องสูบน้ำ สามารถใช้ในการสูบน้ำด้วยปั้มหอยโข่ง หรือท่อพญานาคที่สูบน้ำเข้าแปลงนา เหมาะต่อพื้นที่ทำการเกษตรตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป คงทน ลดต้นทุนการเกษตร
สนใจติดต่อ บริษัท ทะเลทอง จำกัด เบอร์โทร 038-461050
เครื่องตัดหญ้าแแบบดรัมโมเวอร์
เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไปเหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าในแปลงขนาดใหญ่ สามารถตัดหญ้าที่อายุมากหรือขนาดลำต้นใหญ่ได้ ใช้ได้อย่างกว้างขวางในเกือบทุกสภาพพื้นที่ที่รถแทรกเตอร์สามารถปฎิบัติงานได้
การใช้งาน สามารถตัดหญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าเนเปียร์ และหญ้าชนิดอื่นๆได้
สนใจติดต่อ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด เบอร์โทร 02-2775713 หรือ หจก.พงษ์ละออพัฒนา เบอร์โทร 02-3146432
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ แบบใช้แบตเตอรี่ ( ผลิตโดยฝีมือคนไทย )
การใช้งาน
สามารถตัดหญ้าได้ดีทั้งในที่ลุ่มที่ดอน เป็นเครื่องยนต์พลังงานแบตเตอรี่แห้ง อีกรูปแบบของการประหยัดน้ำมัน ลดต้นทุนการผลิต
คุณสมบัติ สามารถใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้ ไม่มีควันเสียจากการเผาไหม้ ไม่มีเสียงดัง และไม่มีการสั่นสะเทือน สามารถใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง รอบสูงสุด
5 , 000 RPM. ค่าใช้จ่ายในการประจุไฟ 2 บาท/ครั้ง รับประกันมอเตอร์ แบตเตอรี่ ชุดควบคุม นาน 6 เดือน
สนใจติดต่อ บริษัท วิน วิน อินโนเวชั่น จำกัด โทร 02972-3299 , 02-972-4761 , 09-819-3309 ,
05-8236330
รถไถเดินตาม ซึ่งเป็นเครื่องต้นกำลังที่เกษตรกรโดยทั่วไปนิยมใช้เป็นรถเอนกประสงค์ประหยัดน้ำมัน ใช้ในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยว  ราคาประมาณ 25,000- 45,000 บาท มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ
รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 18-27 แรงม้า เกษตรกรนิยมใช้โดยทั่วไป เป็นรถอเนกประสงค์เช่นเดียวกัน ประหยัดน้ำมัน สะดวกขึ้น  ใช้ในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยว ติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงขนาดเล็กได้หลายชนิดสำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดเล็กมีหลายยี่ห้อแนะนำให้ใช้รถใหม่ที่มีอะไหล่แพร่หลายในท้องตลาด ราคาประมาณ 200,000-400,000 บาท (เหมาะสมกับพื้นที่การทำนาหญ้าตั้งแต่ 50-100 ไร่)
รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดกลาง 30-55  แรงม้า เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ใช้ได้กับเครื่องมือการเกษตรหลายชนิด สะดวก รวดเร็ว     มีหลายยี่ห้อ แนะนำให้ใช้รถใหม่ที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่มีแพร่หลายในท้องตลาด ราคาประมาณ400,000-650,000 บาท
(เหมาะสมกับพื้นที่การทำนาหญ้าตั้งแต่ 100-300 ไร่)
รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 65 แรงม้าขึ้นไป เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ใช้กับเครื่องมือการเกษตรได้ทุกชนิด สะดวก รวดเร็วปริมาณงานได้มากอัตราการสิ้นเปลืองก็สูงเช่นเดียวกันมีหลายยี่ห้อ แนะนำให้ใช้ยี่ห้อที่มีตัวแทนจำหน่ายและมีอะไหล่แพร่หลายในท้องตลาด ราคาประมาณ 650,000-980,000 บาท (เหมาะสมกับพื้นที่การทำนาหญ้าตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป)
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมี 2 แบบ คือ แบบสะพายไหล่ (ข้อแข็ง) และแบบสะพายหลัง(ข้ออ่อน) เหมาะในการตัดหญ้าสดที่มีปริมาณไม่มากนัก มีหลายยี่ห้อ ราคาประมาณ 7,500-9,500 บาท แนะนำให้ใช้แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเป็นของใหม่ ตั้งแต่ 4 แรงม้าขึ้นไป
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4.5-5.5 แรงม้า เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก ปริมาณการตัดไม่มากนักหญ้าไม่หนา และยาวเกินไป แนะนำให้ใช้เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ    ล้อแบบเติมลมได้ ราคาประมาณ 9,500-10,500 บาท
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบปัดตาเลี่ยนราวเดียว สามารถติดตั้งกับโครงรถไถเดินตามได้ทุกรุ่นตัดหญ้าได้กว้างประมาณ 150 ซม.เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก งานนากว้าง หญ้าไม่หนาและยาวเกินไป ปัจจุบันมีการพัฒนาติดตัวกวาดหญ้าเข้าไปด้วยทำให้สามารถตัดหญ้าที่ล้มได้ดี  ทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม
แบบเดิม  ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรนาหญ้ากำแพงเพชร ราคาประมาณ  14,000 บาท
แบบพัฒนา  ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรนาหญ้ากำแพงเพชร ราคาประมาณ    20,000  บาท
เป็นเครื่องตัดหญ้าปัดตาเลี่ยนราวเดียวขับเคลื่อนและบังคับการทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 9 แรงม้าขึ้นไป ผลิตจากประเทศอิตาลี มีเกียร์เดินหน้า 4 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ เหมาะกับหญ้าอายุไม่เกิน  60  วัน ราคาประมาณ 285,000 บาท 
สนใจติดต่อ  หจก. ผดุงขวัญ  โทร 0-2513-7933, 0-1864-8336
หจก. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182
บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598 
เป็นเครื่องตัดหญ้าปัตตาเลี่ยนชนิดใบตัดราวเดียวติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์บังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง (PTO) ใช้ได้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไป น้ำหนักเบา ตัดหญ้าได้กว้างประมาณ 1.50 เมตร เหมาะในการใช้ตัดหญ้าที่มีลำต้นไม่แข็งมากพื้นที่กว้าง ราคาประมาณ 180,000 บาท
สนใจติดต่อ  บริษัท ยูนิรีเวอร์ จำกัด โทร.  0-2321-6045,0-1625-0304
ก. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182
บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
เป็นเครื่องตัดหญ้าปัดตาเลี่ยนชนิดใบตัดสองราว ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไปบังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง(PTO) มีขนาดหน้ากว้างตัดหญ้าได้ตั้งแต่ 130-205 เซนติเมตร เหมาะในการใช้ตัดหญ้าที่มีลำต้นไม่แข็งมาก พื้นที่กว้าง ราคาประมาณ 180,000 -220,000 บาท
สนใจติดต่อ   บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุนติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์บังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง(PTO) ใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 34 แรงม้าขึ้นไป  มีหลายแบบด้วยกัน ที่นิยมใช้กันมี 2 แบบ  คือ 4 และ 5 จาน แต่ละจาน มี 2-3 ใบมีด  ตัดหญ้าได้กว้าง 1.75-2.25 เมตร ตัดหญ้าได้หลายประเภทเหมาะกับแปลงขนาดใหญ่( ราคาประมาณ 250,000-350,000 บาท)
สนใจติดต่อ   บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
ก. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182

บ.แ
องโกลไทย จำกัด โทร.0-2552-7170-9
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุนใหญ่มี 1 และ 2 จานหมุน ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์บังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง (PTO) ใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 34 แรงม้าขึ้นไป  แต่ละจานมีใบมีด  2-4 ใบ สามารถถอดเปลี่ยนได้ ตัดหญ้าได้หน้ากว้างตั้งแต่ 0.75-1.65 เมตร ราคาประมาณ 180,000-250,000 บาท
สนใจติดต่อ 
 บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598              
หจก.
พงษ์ละออ
  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182
เป็นเครื่องเกลี่ยและคราดหญ้าติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ทำงานโดยไม่ต้องใช้การขับจากเพลาอำนวยกำลัง (PTO) ไม่สามารถสะบัดผึ่งได้ เหมาะกับแปลงหญ้าขนาดใหญ่ ราคาประมาณ 25,000-90,000 บาท
สนใจติดต่อ   บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
หจก
. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182

บริ
ษัท ยูนิรีเวอร์ จำกัด โทร.  0-2321-6045,0-1625-0304
คุณวัลลภ  กล่อมกลำนุ่ม  โทร. 055-613526
เป็นเครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่งและรวมกอง ได้ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์บังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง ( PTO ) ใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไป มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดด้วยกัน เหมาะในการทำหญ้าแห้ง ราคาตั้งแต่ 120,000-250,000 บาท
สนใจติดต่อ บ.กมลอินดัสตรี จำกัด โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
หจก. พงษ์ละออ โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182
เป็นเครื่องอัดหญ้าขนาดเล็ก ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์ฉุด มัดฟ่อนหญ้าด้วยแรงงานคน ประมาณ 4-5 คน สามารถอัดฟ่อนได้ชั่วโมงละ 60 ฟ่อน น้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัม ผลิตในประเทศไทย มีหลายรุ่นหลายแบบ ราคาไม่รวมเครื่องจักรประมาณ 45,000-65,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ download

สนใจติดต่อ ก. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182

หจก.
ผดุงขวัญ  โทร 0-2513-7933, 0-1864-8336

เครื่องอัดหญ้าติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ บังคับการทำงานด้วยเพลาอำนวยกำลัง (PTO) เป็นแบบมัดฟ่อนได้เองโดยอัตโนมัติ แนะนำให้ใช้แบบชุดมัดใช้เชือกเพราะต้นทุนในการทำหญ้าแห้งต่ำ และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
ขนาดเล็ก ช่องเก็บหญ้ากว้างไม่เกิน 130 ซม. ใช้ได้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไป    ราคาประมาณ  420,000 บาท
ขนาดกลาง    ช่องเก็บหญ้าไม่เกิน 160 ซม. ใช้ได้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 35 แรงม้าขึ้นไป ราคาประมาณ  480,000 บาท
ขนาดใหญ่    ช่องเก็บหญ้าตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไปใช้ได้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ราคาประมาณ 600,000 บาท
สนใจติดต่อ   บ.กมลอินดัสตรี  จำกัด  โทร. 0-2277-275, 0-2277-3598
หจก. พงษ์ละออ  โทร. 0-2314-6432, 0-2318-7182

สากลอะไหล่(2002) โทร.0-3626-6552,0-1815-6946และ 0-1488-4949

เครื่องตัดหญ้าระบบปัตตาเลี่ยนรุ่นที่นิยมใช้ทั่วไป รายละเอียด

1.เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งด้านหน้าของรถไถนาเดินตาม ทำงานด้วยระบบสายพานส่งกำลังของเครื่องยนต์รถไถนาเดินตาม
2.ตัดหญ้าได้พื้นที่หน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
3.ตัดหญ้าแพงโกล่าและพืชอาหารสัตว์อื่นๆได้ไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ต่อชั่วโมง
4.อะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหาได้ง่ายในท้องตลาด
5.เป็นเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย
ราคา 14,000 บาท ติดต่อโดยตรง กษมการช่าง    159 หมู่ 4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทร.055-751169,09-9583611

เครื่องตัดหญ้าระบบปัตตาเลี่ยนรุ่นพิเศษ  รายละเอียด

1.เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งด้านหน้าของรถไถนาเดินตาม ทำงานด้วยระบบสายพานส่งกำลังของเครื่องยนต์รถไถนาเดินตาม
2.ตัดหญ้าได้พื้นที่หน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
3.ตัดหญ้าแพงโกล่าและพืชอาหารสัตว์อื่นๆได้ไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ต่อชั่วโมง
4.อะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหาได้ง่ายในท้องตลาด
5.เป็นเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย
6.เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์แบบ
ราคา 2,100 บาท ติดต่อโดยตรง กษมการช่าง    159 หมู่ 4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทร.055-751169,09-9583611

บริษัทศุภชัยแค็ทเทิลไทยจำกัด

ผลิตและจำหน่าย เครื่องอัดหญ้าแห้งอัตโนมัติ เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ รถยกเทด้วยระบบไฮโดรลิค เครื่องคราดหญ้า เครื่องหั่นหญ้า

116/10 หมู่ 5 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร.034-612200, 034-611283

• เครื่องจักรกลนาหญ้า 3 ขนาด

หมายเหตุ  บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างร้านที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์การเกษตร ที่ใช้ทำนาหญ้า หากต้องการให้กรมปศุสัตว์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของท่านใน  web site www.dld.go.th/nutrition โปรดติดต่อที่  nutrition5@dld.go.th