กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
อุดรธานี กุดจับ ตำบลขอนยูง นายวิเชียร แต้มงาม 086-1723712 50 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
122
หญ้าแห้ง
6
หญ้ากินนีสีม่วง
26
กุดจับ ตำบลเชียงเพ็ง นายสนาน พาเห็นสอน 086-9721239 50 หญ้าแห้ง
1
หญ้ากินนีสีม่วง
104
เมือง นอกกลุ่ม จ.อุดรธานี -

ติดต่อสถานีฯอุดร

042-910155

19 หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
20
หญ้ากินนีสีม่วง
7
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
68
        119  
พื้นที่รวม
347