กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย /กก.(บาท)

ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
สุโขทัย
สวรรคโลก
ป่ากุมเกาะ
นายลิ ประมาณ
087-3144765
5
หญ้าแห้ง
5-6
หญ้าแพงโกล่า
30
สวรรคโลก
คลองยาง
นายสำรวย บุญสาน
081-7865949
4
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
20
ศรีสำโรง
ราวต้นจันทร์
นายพิทยา  เกตุบาง
087-2008390
5
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
40
ทุ่งเสลี่ยม
ไทยชนะศึก
นายธีระเดช ปันทะวงค์
089-2717257
7
หญ้าแห้ง
5-6
หญ้าแพงโกล่า
35
ศรีนคร
คลองมะพลับ
นายวินัย คำอยู่
089-5640519
6
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
50
คีรีมาศ
หนองจิก
นายโกมินทร์ ฮุยเขียว
081-0431565
9
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
41
ศรีสัชนาลัย
สารจิตร
นายซ้อน  โคสอน
055-675179
1
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
10
เมือง
ปากแคว
นางผ่องนภา  เนียมน่วม
055-610178
15
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
0
สวรรคโลก
นาทุ่ง
นางจำลอง ธิคุณ
087-1989320
3
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
20
.
.
.
.
55
.
.
พื้นที่รวม
246

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***