กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชที่ปลูก
พื้นที่ปลูก (ไร่)
สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน แพงโกล่า 11 นายสมยศ บุญสันต์ 089-8003530
56
หญ้าแห้ง
 6
 หญ้าแพงโกล่า
508
อินทร์บุรี  งิ้วราย  นางสีนวล สุธา  036-588393 
9
หญ้า สอบถาม  หญ้าแพงโกล่า
 70
อินทร์บุรี  ห้วยชัน   นายบ่าย เฉยนก 081-2979726
19
หญ้า สอบถาม  หญ้าแพงโกล่า
312
ค่ายบางระจัน บางระจัน นายบรรจง โพธิ์กร่าง 089-5308292
8
หญ้า สอบถาม หญ้าแพงโกล่า
10
       
92
    พื้นที่รวม 
900