กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดจังหวัดสกลนคร

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
สกลนคร
โคกศรีสุพรรณ
ตองโขบ

นายประสพสุข สิงห์คำมา

086-2206494
22
หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
16
หญ้าแพงโกล่า
5
หญ้ากินนีสีม่วง
40
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม (ต.บะฮี)
นายสมคิด แววมณี
087-2389178
25
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
2
หญ้าแพงโกล่า
52.5
ภูพาน
กลุ่มนาหญ้าและผลิตเสบียงสัตว์เพื่อการจำหน่าย (ต.สร้างค้อ)
นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง
087-2654628
52
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
48.25
หญ้าหมัก
2-3

วาริชภูมิ

บ้านพรสวรรค์
นายหนูถิน เข็มรัตน์
089-0657049
43
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
57
หญ้ารูซี่
27.5
หญ้าแพงโกล่า
18.5
พรรณนานิคม
พรรณนานิคม (ต.ไร่)
นายสถาบัน ทิพชาติ
087-2286471
18
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
1
หญ้าแห้ง
6
หญ้ากินนีสีม่วง
36.5
เมือง
เมืองสกลนคร (ต.พังขว้าง)
นายสมานพันธ์ สุธรรม
081-4712943
20
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
14.5
หญ้าแพงโกล่า
19.5
เมือง
เมืองสกลนคร (ต.ห้วยยาง)
นายเสงี่ยม วงศ์สีดา
085-8426514
13
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
45.5
.
นอกกลุ่ม จ.สกลนคร
-

สอ.ฯสกลนคร

042-725124

6
หญ้าสด
2
.
8.5
.
.
.
.
199
.
.
พื้นที่รวม
392.25