กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย /กก.(บาท)

ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)
พิษณุโลก
พรหทพิราม
ศรีภิรมย์
นายวัลลพ กล่อมกล่ำนุ่ม
089-9588347
46
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
462
หญ้าแห้ง
6
พรหมพิราม
มะต้อง
นายเปี๊ยก ภูศรีเทศ
089-2702112
49
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
310
หญ้าแห้ง
6
พรหมพิราม
ดงประคำ
นายน้ำหวาน สระทองอยู่
081-0459313
12
หญ้าแห้ง
5-6
หญ้าแพงโกล่า
95
พรหมพิราม
ท่าช้าง
นายพลเดช นาคโชติ
089-9603234
5
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
 55
หญ้าแห้ง
6
พรหมพิราม
วงฆ้อง
นายสมยศ กล่อมกล่ำนุ่ม
087-0628092
6
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
136
พรหมพิราม
ตลุกเทียม
นายจงกล นาคทอง
086-2802097
20
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
65
หญ้าแห้ง
6
พรหมพิราม
หนองแขม
นายพุ่ม ทองแตง
084-8292951
11
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
148
พรหมพิราม
ทับยายเชียง
นายเกตุ หุ่นฉัตร
086-6805474
25
หญ้าสด 
1-2
 หญ้าแพงโกล่า
 195
หญ้าแห้ง
6
-
นอกกลุ่ม จ.พิษณุโลก
-
-
-
หญ้าสด
1-2
-
-
.
.
.
.
174
.
.
พื้นที่รวม
1,466

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***