กลุ่มนาหญ้าฯ จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)
มุกดาหาร
 เมือง 
บ้านโค้งสำราญ
นายอนุชิต ทองจรัส

ติดต่อสอ.มุกดาหาร

042-640099

22
หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
37
นิคมคำสร้อย
บ้านเหล่าหลวง
นางลำไพ รักษาบุญ
087-9975679
20
หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
58
หญ้ารูซี่
2
หญ้าแพงโกล่า
2
ดอนตาล
บ้านนาตาล
น.ส.มาลา โททัสสา

ติดต่อสอ.มุกดาหาร

042-640099

32
หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
75
หญ้าแพงโกล่า
1
นิคมคำสร้อย
หนองบัวบาน
นายวัน น้อยอามาตร

ติดต่อสอ.มุกดาหาร

042-640099

1
หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
5
หญ้าแพงโกล่า
1
นิคมคำสร้อย
สันติสุข
นายเทนชัย แก้วดี

ติดต่อสอ.มุกดาหาร

042-640099

17
-
สอบถาม
หญ้ากินนีสีม่วง
27
.
.
.
.
92
.
.
พื้นที่รวม
208

 

กลุ่มนาหญ้าโค้งสำราญ


ต.คำอะฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ปลูกหญ้ากินนีสีม่วง สมาชิก 22 ราย

กลุ่มนาหญ้าเหล่าหลาง

กลุ่มนาหญ้าเหล่าหลาง ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ปลูกหญ้ากินนีสีม่วง ผลผลิตเริ่มออกมากขึ้น