กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดอ่างทอง

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก.
(บาท)
ชนิดพืช
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
อ่างทอง
โพธิ์ทอง
โคกพุทรา
นายประเสริฐ คงมิยา
081-8521015
4
หญ้าสด
1.5
หญ้าแพงโกล่า
91
วิเศษชัยชาญ
หลักแก้ว
นายมานพ หอมรื่น
089-5380725
6
หญ้าสด
1.5
หญ้าแพงโกล่า
136
โพธิ์ทอง
รำมะสัก
นายแหล่ม วรนิล
-
23
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
189
สามโก้
สามโก้
นายเฉลียว พิณพิพัฒวรากุล
-
40
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
352
แสวงหา
แสวงหา
นายอนันต์ อินทร์อุไร
087-1199403
38
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
248
       
111
    พื้นที่รวม
1,016

***ราคาจำหน่ายเป็นราคาประมาณการ โปรดโทรสอบถาม***