กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดเลย 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร (ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
เลย
กิ่งอ.หนองหิน
ผู้เลี้ยงกระบือปวนพุ

นายเหวิน ศรีบุญมี

ติดต่อสถานีฯเลย

042-801294

50
ถั่ว
สอบถาม
ถั่วคาวาลเคด
100
. . . . 50 . .
พื้นที่รวม
100