คำถาม[เมล็ดพันธุ์]
คำถาม1 ทำไมเมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์จึงมีน้อยไม่พอขายให้ประชาชน
คำถาม2 ทำไมชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ถึงขายเมล็ดพันธุ์ให้แก่นายทุนรายใหญ
คำถาม3 ร้านค้าต้องการซื้อเมล็ดหญ้าไปขายจะติดต่อได้ที่ไหน ถึงจะได้รับเมล็ดหญ้าแน่นอน
คำถาม4 ทำไมเมล็ดหญ้าถึงตกอยู่ในมือของพ่อค้า จำนวนมากกว่าชมรมฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำถาม1 ทำไมเมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์จึงมีน้อยไม่พอขายให้ประชาชน

คำตอบ กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับบริการประชาชนเพียงปีละ 150 ตัน เท่านั้น และกรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับ ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย นำเมล็ดของชมรมฯมาบริการจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาเดียวกับกรมปศุสัตว์อีกจำนวน 267 ตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ที่จองซื้อกับกรมปศุสัตว์ถึง 1,300 ตัน ฉะนั้นกรมปศุสัตว์จึงต้องเฉลี่ยเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้จองซื้อให้ได้เมล็ดพันธุ์อย่างทั่วถึง หากรายใดที่ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนมากก็จะแนะนำให้ซื้อเพิ่มเติมจากร้านค้าแทน

คำถาม2 ทำไมชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ถึงขายเมล็ดพันธุ์ให้แก่นายทุนรายใหญ

คำตอบ เพราะชมรมฯนั้นเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จากจังหวัดต่างๆ มีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์ฯขอนแก่น สมาชิกเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุนเพียงพอ ฉะนั้นเมื่อรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากสมาชิกมาได้ประมาณเดือน ธันวาคม ก็ต้องกู้เงินจาก ธกส.มาเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกไปก่อน เพราะกว่าจะขายเมล็ดพันธุ์หมดก็ประมาณเดือน พฤษภาคม คณะกรรมการชมรมฯจึงลงมติ การขายเมล็ดพันธุ์ ให้กับผู้จองซื้อรายใหญ่ที่จองตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป ในปริมาณ 40% ของเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้ผู้จองซื้อไปรับเมล็ดพันธุ์และจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อจะได้เงินมาลดภาระดอกเบี้ยจากการกู้เงินของ ธกส. ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออีก 60% เก็บไว้ขายในเดือนเมษายนให้กับประชาชนทั่วไปที่จองซื้อไม่เกิน 500 กิโลกรัมครับ

คำถาม3 ร้านค้าต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าไปขายจะติดต่อได้ที่ไหน

คำตอบ ถ้าท่านเป็นร้านค้า หรือพ่อค้าที่ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าไปขายนั้น กรมปศุสัตว์แนะนำให้ติดต่อกับ ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 081-3202634, 043-261123 โดยจองซื้อเมล็ดพันธุ์ไว้แต่ต้นปี ประมาณเดือนมกราคม ท่านจะไม่ผิดหวัง

คำถาม4 ทำไมเมล็ดพันธุ์หญ้าถึงอยู่ในมือของพ่อค้า มากกว่าของชมรมฯ

คำตอบ เพราะปีที่ผ่านมา ประชาชนต้องการใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนมาก ทำให้พ่อค้าขายเมล็ดหญ้าได้ราคาสูง มีส่วนต่างที่จะทำกำไรได้มากเป็นไปตามกลไลของตลาด ฉะนั้นในปีนี้จึงมีพ่อค้าจำนวนมากทั้งรายใหม่และรายเก่า เข้าไปตัดหน้าชมรมฯ แย่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากสมาชิกของชมรมฯ โดยจ่ายเงินสด ในราคาใกล้เคียงกับที่ชมรมฯซื้อแถมยังไม่เกี่ยงเรื่องคุณภาพอีก ทำให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงิน ขายเมล็ดหญ้าให้กับพ่อค้าไปเป็นจำนวนมาก รวมแล้วจึงมากกว่าที่ชมรมฯซื้อได้ครับ แต่กรมปศุสัตว์ก็ได้หารือกับชมรมฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขไว้แล้ว คาดว่าในปีหน้าจะมีเมล็ดพันธุ์เพียงพอสำหรับบริการประชาชน