ลำดับ
คำถาม[พืชอาหารสัตว์]
1

อยากทราบวิธีทำหญ้าหมัก
-
การทำหญ้าหมัก ต้องทำครั้งเดียว วันเดียวให้เสร็จแล้วปิดหลุม หรือไม่จำกัดทำ 1-3 วัน เมื่อหญ้าเต็มหลุมแล้วปิดปากหลุมได้หรือไม่
- การทำหลุมหญ้าหมัก ควรทำในที่ร่ม หรือกลางแจ้งถึงจะได้ผลดีไม่มีเสีย
- เมื่อถึงกำหนด 30 วัน แต่เกินกำหนดไปเปิดเมื่อ 60 วัน ให้วัวกินได้หรือไม่
- การทำน้ำปุ๋ยยูเรีย ผสมกากน้ำตาให้วัวกินเมื่อผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียวหรือไม่จำกัดอีก 10 วันยังใช้ได้หรือไม่

- โคที่กินต้นข้าวฟ่าง,ข้าวโพด และห
ญ้าจัมโบ้ อย่างไหนมีประโยชน์ต่อวัว เท่ากันหรือมากกว่า

2

ฟาร์มอยู่ในพื้นที่จ.สระบุรี มีต้นถั่วลิสงมากถ้าเราเอามาตากแห้ง(ต้นอย่างเดียว)มาทำเป็นอาหารหยาบอยากทราบว่า
- ช่วยประเมินคุณค่าทางอาหาร P,TDN,ไขมัน,แคลเซียม,ฟอสฟอรัส
- ให้กินได้จำกัดรึไม่อย่างไร

- เหมาะสมที่จะเอามาเป็นอาหารหรือไม่
- ถ้าให้เป็นอาหารโคพ่อพันธุ์จะเหมาะสมหรือไม่