ลำดับ

คำถาม[สัตว์ปีก]
1
ขอคำแนะนำ " จะสามารถใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในพื้นที่อย่างไรบ้างมาผสมอาหารเองเป็นอาหารเป็ดไข่ที่จะทำให้ต้นทุนค่าอาหารถูกลงมาบ้าง"
2
บทความพิเศษ "ข้าวโพดบดทั้งฝักกับการประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายๆ เลี้ยงเป็ดเทศรุ่น "
3
"การประกอบสูตรอาหารเลี้ยงไก่ไข่และสุกร สามารถใช้ถั่วเหลืองแทนกากถั่วเหลืองได้หรือไม่"่
4
ปัญหาเรื่อง "การใช้อาหารสำเร็จรูปผสมกับ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เกษตรกรจัดหาได้ง่าย เพื่อลดต้นทุน การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง "
5
ปัญหาเรื่อง  "การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นมาใช้เลี้ยงไก่ , เป็ด และสุกร แทนหัวอาหาร รำ และปลายข้าว ที่มีราคาสูง
 
6
ปัญหาเรื่อง "การผสมสูตรอาหารไก่เนื้อใช้เอง แทนอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาแพง"
7
ปัญหาเรื่อง "เลี้ยงไก่พื้นเมืองโตช้ามาก" จะเลือกสูตรอาหารอย่างไรให้โตเร็ว
8
การนำใบมันสำปะหลังมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นรายได้เสริม และขอตัวอย่างสูตรอาหารด้วย
9
ขอคำแนะนำ "การใ้หอยเชอรี่ เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเลี้ยงเป็ด"  
10
ปัญหาเรื่อง  "อาหารเป็ดไข่"
 
11
ปัญหาเรื่อง  "อาหารสัตว์ราคาแพง อยากซื้อวัตถุดิบมาผสมอาหารเป็ดไข่ใช้เอง เพื่อให้ราคาถูกลง พร้อมสูตรอาหาร" 
12
ปัญหาเรื่อง "อัตราส่วนของดอกดาวเรือง ที่ใช้ผสมในสูตรอาหารให้กับเป็ดไข่ เพื่อเร่งไข่แดง" 
13
ไก่ที่เลี้ยงไว้โตช้ามาก อายุ 4 เดือน น้ำหนักยังไม่ถึง 1 กิโลกรัม (อาหารที่ใช้เลี้ยง คือ ปลายข้าว 1 ส่วน ต่อ รำ 3 ส่วน ผสมน้ำใช้เลี้ยงไก่เวลาเช้าและเย็น)ในเอกสารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีสูตรอาหารให้เลือก 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 ใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก สูตรที่ 2 ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก สูตรที่ 3 ใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบหลัก
1. ควรเลือกให้อาหารสูตรใดไก่จึงจะโตเร็วที่สุด เพราะราคาวัตถุดิบแตกต่างกันมาก
2. ไก่ลูกผสมที่เจ้าหน้าที่นำมาแจกให้เลี้ยงนั้น สามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหนและควร ปฏิบัติอย่างไร
3ไก่พื้นเมืองที่เป็นโรคฝีดาษจะรักษาโดยวิธีไหน และหลังจากที่รักษาหายแล้วจะนำไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้หรือไม่
14
อยากให้ช่วยคำนวนสูตรอาหารเป็ดพันธุ์เชอร์รี่ให้หน่อยครับเป็นวัตถุดิบที่หาได้เอง คำนวนสูตรอาหารเลี้ยงเป็ดเล็กจนกระทั่งขุนขาย
- มันสำปะหลัง(มีเยอะ)
- รำละเอียดซื้อกก.ละ 5 บาท
- ปลาป่น มีปลาซิวเป็นจำนวนมาก
- เมล็ดถั่วเหลือง (หาซื้อกากถั่วเหลืองไม่ได้)
- หอยเชอร์รี่ มีเป็นจำนวนมาก

- เกลือป่น
15
ต้องการคำนวนสูตรอาหารนกกระทาไข่อายุตั้งแต่ 42 วันขึ้นไปจนแก่ ต้องการโปรตีน 21% ใช้มันสำปะหลังหรือมันเส้นแทนการใช้ข้าวโพดและปลายข้าวและเพิ่มกากถั่วเหลืองอย่างไรและควรใส่น้ำมันรำอย่างไรและดีแอล-เมทไธโอนีนควรเพิ่มอย่างไรและจะใส่ใบมันสำปะหลังเพิ่มทำให้ไข่แดงอย่างไรบ้างจะปรับอย่างไรให้เท่ากันและในสูตรอาหารผมจะเพิ่มสมุนไพรผง เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพร ควรใส่อย่างไรกับสูตรอาหารนกกระทา วัตถุอื่นๆที่ใส่อีกก็คือ มันเส้น รำละเอียด กากถั่วเหลือง ปลาป่นโปรตีน 55% และจะใช้อะไรดีระหว่างหินแป้งกับเปลือกหอย สารดีแอล-เมทไธโอนีน เกลือ ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส ใบมันสำปะหลัง สมุนไพรที่กล่าวข้างต้น