ลำดับ
คำถาม[อื่นๆ]
1
ปัญหาเรื่อง "การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์" 
-  คุณค่าทางโภชนะหรือองค์ประกอบทางเคมีของมันสำปะหลังเป็นอย่างไร
-  เทคนิคการใช้มันเส้นในสูตรอาหารสัตว์จะมีเทคนิคอย่างไร
-  ระดับมันเส้นที่สามารถใช้ได้ในสูตรอาหารสัตว์แต่ละชนิด ควรใช้เท่าใด
-  มีเกณฑ์การตัดสินใจว่าจะใช้มันเส้นในสูตรอาหารอย่างไร
2
ปัญหาเรื่อง "กากถั่วเหลือง, ปลาป่น, ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต, ไวตามินแร่ธาตุ"
 - กระผมขอขอบคุณมากที่ส่งเอกสารเรื่องสูตรอาหารสุกรไปให้ แต่มีบางอย่างที่กระผมยังไม่เข้าใจคือ กากถั่วเหลือง 44% โปรตีนหรือปลาป่น 55% โปรตีนเป็นอย่างไร เพราะเวลาไปซื้อกลัวพ่อค้าหลอกขายให้ และไดแคลเซียมฟอสเฟต (P18) คืออะไร ครับ ไวตามินแร่ธาตุ(พรีมิกซ์) สามารถซื้ออย่างอื่น ที่หลายบริษัททำขาย ซึ่งมีไวตามิน แร่ธาตุหลายๆ อย่างเหมือนกันได้ไหมครับ หญ้าขนให้สุกรกินแก้ท้องร่วงได้หรือไม่ เมื่อบางครั้งผมให้สุกรกินยอดอ่อนๆ ประมาณ 7 วัน จะมีพยาธิออกมา ถ้าเราให้กินมาก ๆ จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับ หวังว่าคงจะกรุณาอีกสักครั้งนะครับ กระผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
3
ญหา "การปลูกกระถินริมรั้วเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์"
4
ญหาเรื่อง " สูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์  โดยใช้วัตถุดิบตามพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและราคาถูก " 
5
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้แก่ เครื่องบดอาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารสัตว์ และเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ว่ามีราคาแพงมากน้อยแค่ไห
6
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเมทไธโอนีนอย่างมาก
- ความหมาย
- ความสำคัญ
- ประโยชน์
- โทษ
7
ขอข้อมูลทั่วไปของกากเบียร์และสถานที่สามารถซื้อกากเบียร์ได
8
การผสมแร่ธาตุก้อน มีปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถผสมให้มันออกมาแข็งตัวได้ ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมากน้อยแค่ไหน ส่วนผสมที่มีคือ กากน้ำตาล รำละเอียด ปูนซีเมนต์ เกลือ พรีมิกซ์ น้ำ ยูเรีย ควรใช้อัตราส่วนเท่าไร
9
ขอทราบปริมาณสารอาหารในเปลือกสับปะรด และเนื้อด้วย ตาแห้งกับสดๆ ให้คุณค่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ถ้าตากไว้แล้วมีราขาวๆขึ้นจะเป็นอันตรายต่อโครึเปล่า
10
อยากขอข้อมูลหรืองานวิจัยเกี่ยวกับ phospholipid ที่มีในอาหารสัตว์แล้วมีผลต่อสัตว์อย่างไร
11

อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลของวัตถุดิบอาหารพวกเปลือกถั่วเหลือง กากมัน เมล็ดทานตะวัน ซึ่งต้องการทราบเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ ปริมาณการนำไปใช้ได้จริง