พิมพ์
ฮิต: 681

 

        นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ คุยขโมงข่าวเช้า ทางช่อง TV.9 เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หันมาใช้อาหารทีเอ็มอาร์เพื่อเลี้ยงโคนมอินทรีย์

 

โดยให้คำแนะนำสูตรอาหารทีเอ็มอาร์ที่เลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ตลอดจนสาธิตขั้นตอนและวิธีการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ โดยใช้ใบมันและหัวมันสำปะหลัง หมักร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าอาหารเหลือเพียง 2.64 บาท/กิโลกรัม

 

ภาพ : ข่าว

โดย คณะทำงานสารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา