ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 63