วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้าย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ จากสถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงปลายทางสถานีรถไฟเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตู้ หญ้าแห้ง 122 ตัน ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ อำเภอปากช่อง กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน