วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้าย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ จากสถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงปลายทางสถานีรถไฟเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตู้ หญ้าแห้ง 122 ตัน ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ อำเภอปากช่อง กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดงานวันต้นข้าวโพดหมัก (Corn Silage Field Day) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตต้นข้าวโพดหมัก ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหมัก ผู้เลี้ยงโคนม นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการตกลงทางธุรกิจกันระหว่างผู้ผลิตข้าวโพดหมักและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค (สหกรณ์โคนม) เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 ราย

ชมภาพวิดิโอบรรยากาศในงาน คลิ๊ก!!!

 

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มีภารกิจตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์และภารกิจตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามดูภารกิจต่างๆ ของศูนย์ได้ในวิดีโอแนะนำหน่วยงานด้านล่าง    หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

https://www.facebook.com/nakpakchong

 

 

นายเศกสรรค์ สวนกูล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา