วันที่ 30 มค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้นำทอดพระเนตรนิทรรศการกรมปศุสัตว์ พระองค์ท่านฯ ทรงลงพระนามาภิไธยที่กระสอบอาหารสัตว์ TMR C16 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

          วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้าย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ จากสถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงปลายทางสถานีรถไฟเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตู้ หญ้าแห้ง 122 ตัน ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ อำเภอปากช่อง กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

 

นายเศกสรรค์ สวนกูล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มีภารกิจตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์และภารกิจตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามดูภารกิจต่างๆ ของศูนย์ได้ในวิดีโอแนะนำหน่วยงานด้านล่าง    หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

https://www.facebook.com/nakpakchong