นายเศกสรรค์ สวนกูล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มีภารกิจตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์และภารกิจตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามดูภารกิจต่างๆ ของศูนย์ได้ในวิดีโอแนะนำหน่วยงานด้านล่าง    หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

https://www.facebook.com/nakpakchong