302/9 ม.5 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 087-7713551

สูตร TMR 16% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.70 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 3,800 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 12% พลังงาน (GE) 3,500 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.00 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท  (เหมาะสำหลับโคขุนที่ต้องการไขมันแทรก)

สนใจติดต่อ คุณ สุรชาติ  โทร 087-7713551

จำหน่ายข้าวโพดหมัก (Corn Silage) คุณภาพดีห่อด้วยพลาสติก ขนาดก้อนละ 500 กิโลกรัม

ตั้งอยู่ที่ 122 หมู่ 7 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 ติดต่อ 081044676 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ราคาหน้าโรงงานฯ

ข้าวโพดหวานหมัก (ต้น-ฝัก) จำหน่ายกิโลกรัมละ 2.50 บาท

ข้าวโพดแป้งหมัก (ต้น-ฝัก) จำหน่ายกิโลกรัมละ 3.50 บาท

ต้นข้าวโพดไม่มีฝักหมัก จำหน่ายกิโลกรัมละ 1.90 บาท

จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณสุกฤษ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทร 0811178397 

สูตรที่ 1 อาหารสำหรับโคนมมาก ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ประกอบด้วยข้าวโพดหมัก DM 45.6% CP 13.8% Ash 8.1% EE 2.2% NDF 38.6% ADF 25.7%

สูตรที่ 2 สำหรับโคนมน้อย และโคดราย ราคากิโลกรัมละ 4 บาท DM 41.7% CP 11.9% Ash 7.6% EE 2.3% NDF 38.6 ADF 25.3%

- สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก

จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณปัทมาโทร 0806875590 หรือ 0810440676

สูตร TMR 16% ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 13% ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท

 

 

 

นายประทวน แจ่มใส โทร. 0507480478 บ้านหนองขาม 120 ม.10 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกลุ่ม ผู้ผลิตต้นข้าวโพดหมักจำหน่าย มีสมาชิก 18 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพด 200 ไร่ (แบบหมุนเวียนตลอดปี)