เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี คกท. 2552-1

เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน คกท. 2552-4

เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ คกท. 2552-5

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-1

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-2

เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ คกท. 2554-3

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-5

 

ชุดเครื่องมือผลิตอาหารเสริมอัดก้อน UMMB คกท. 2554-14

เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน  คกท. 2554-16

เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป  คกท. 2554-17

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ชนิดข้อแข็ง  คกท. 2554-20

เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่  คกท. 2554-22

จอบหมุน  คกท. 2555-1

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2556-1

ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ คกท. 2556-9 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง คกท. 2556-11

ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี คกท. 2556-12

ชุดอุปกรณ์ระบบผลิตอาหารหมักสำเร็จรูป คกท. 2556-17

ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2556-19

ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) คกท. 2557-1

กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 30*50 นิ้ว คกท. 2557-11

กระสอบสานพลาสติก ขนาด 26*42 นิ้ว คกท. 2557-12

กระสอบสานพลาสติก ขนาด 20*37 นิ้ว คกท. 2557-13 

เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-14

เครื่องผสมอาหารแนวนอนขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-15

พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-16

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า  คกท. 2557-22 (1)

ชุดเครื่องจักรผลิตพืชอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์  คกท. 2557-22

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผานไถ คกท. 2557-23

เครื่องสับหญ้า คกท. 2557-24

ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2558-1

ผานพรวนชนิด 6 จาน คกท. 2558-2

คราดสปริง คกท. 2558-3

เครื่องผสมอาหารโคแบบสัดส่วนผสมสำเร็จ (Total Mix Ratio, TMR) ชนิดแกนตั้ง คกท. 2558-31

ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ขนาด 25*35 นิ้ว คกท. 2558-32

ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2558-34

เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-35

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า คกท. 2558-36

ชุดบุ๋งกี๋ตักปุ๋ยและงาคีบฟ่อนหญ้าแห้ง คกท. 2558-38

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-39

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 1 พร้อมใบมีด) คกท. 2558-40

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 2 พร้อมขลุบ) คกท. 2558-41

ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ คกท. 2558-43

ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร คกท. 2558-44

เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-45 

สายพานลำเลียง คกท. 2558-47

เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ คกท. 2558-48

เครื่องหั่นจ่ายหญ้า คกท. 2558-49

เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-50

เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ (แบบที่ 2) คกท. 2558-51

เครื่องตัดแต่งตอ คกท. 2558-52

เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง คกท. 2559-2

เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร  คกท. 2559-3

เครื่องสับหญ้า คกท. 2559-11

รถยกโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน คกท. 2559-12

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  คกท. 2559-13

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2559-14

จอบหมุนติดพ่วงรถแทรกเตอร์  คกท. 2559-19

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า คกท. 2559-20

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (และโรตารี) คกท. 2559-25