- เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี คกท. 2552-1

- เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน คกท. 2552-4

- เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ คกท. 2552-5

 

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-2

- เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ คกท. 2554-3

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-5

- ชุดเครื่องมือผลิตอาหารเสริมอัดก้อน UMMB คกท. 2554-14

- เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน  คกท. 2554-16

- เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป  คกท. 2554-17

- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ชนิดข้อแข็ง  คกท. 2554-20

- เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่  คกท. 2554-22

 

- จอบหมุน  คกท. 2555-1

 

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2556-1

- ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ คกท. 2556-9 

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง คกท. 2556-11

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี คกท. 2556-12

- ชุดอุปกรณ์ระบบผลิตอาหารหมักสำเร็จรูป คกท. 2556-17

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2556-19

 

- ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) คกท. 2557-1

- กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 30*50 นิ้ว คกท. 2557-11

- กระสอบสานพลาสติก ขนาด 26*42 นิ้ว คกท. 2557-12

- กระสอบสานพลาสติก ขนาด 20*37 นิ้ว คกท. 2557-13 

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-14

- เครื่องผสมอาหารแนวนอนขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-15

- พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-16

- ชุดเครื่องจักรผลิตพืชอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์  คกท. 2557-22

เครื่องสับหญ้า คกท. 2557-24

 

- ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2558-1

- ผานพรวนชนิด 6 จาน คกท. 2558-2

- คราดสปริง คกท. 2558-3

- เครื่องผสมอาหารโคแบบสัดส่วนผสมสำเร็จ (Total Mix Ratio, TMR) ชนิดแกนตั้ง คกท. 2558-31

- ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ขนาด 25*35 นิ้ว คกท. 2558-32

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2558-34

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-35

 - ชุดบุ๋งกี๋ตักปุ๋ยและงาคีบฟ่อนหญ้าแห้ง คกท. 2558-38

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-39

 - ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ คกท. 2558-43

- ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร คกท. 2558-44

- เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-45 

- สายพานลำเลียง คกท. 2558-47

- เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ คกท. 2558-48

- เครื่องหั่นจ่ายหญ้า คกท. 2558-49

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-50

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ (แบบที่ 2) คกท. 2558-51

- เครื่องตัดแต่งตอ คกท. 2558-52

 

- เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง คกท. 2559-2

- เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร  คกท. 2559-3

- เครื่องสับหญ้า คกท. 2559-11

- รถยกโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน คกท. 2559-12

- รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  คกท. 2559-13

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2559-14

- จอบหมุนติดพ่วงรถแทรกเตอร์  คกท. 2559-19

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า คกท. 2559-20

 

- เครื่องสูบฉีดมูลสัตว์ 3,000 ลิตร 2560-5

- ชุดติดตั้งแก๊ส 50 ลบ.ม. 2560-6

- จอบหมุนแนวตั้ง 2560-7

- เครื่องปรับระดับหน้าดิน 2560-8

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ แกนตั้ง 13 ลบ.ม. 2560-9

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ แกนตั้ง 1 เกลียว 10 ลบ.ม. 2560-12

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ 9 ลบ.ม. 2560-16

- เครื่องสับย่อยพืชเอนกประสงค์ 2560-17

- เครื่องหั่นหญ้าพร้อมมอเตอร์ 2560-19

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ 5 คิว 2560-20

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 2560-23

- เครื่องอัดหญ้าแห้งขนาด 150 เซนติเมตร 2560-24

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า 2560-28

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 75 แรงม้า 2560-29

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 2560-30

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   130 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า 2560-31

- เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ 2560-35

- เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 1 หัวบรรจุ 2560-36

- เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ 2560-37