**ได้พาคณะฯไปศึกษาดูงานฟาร์มแพะต้นแบบ​/ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
**ศึกษาดูงานเลี้ยงการจัดการฟาร์มแพะ-แกะที่ถูกวิธีและทิศทางการตลาดที่ชัดเจน
**หารือร่วมถึงการทำข้อตกลงการตลาดแพะ-แกะเพื่อการส่งออก(ซึ่งในการนี้ได้มีตัวแทนการทำข้อตกลงตลาดแพะ-แกะจากประเทศเวียตนามมาเป็นคู่ค้า​เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯอีกทางหนึ่งด้วย)​
** คณะผู้บริหารสหกรณ์/กรรมการและสมาชิก​เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน​ 40 ราย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ดำริ คำซื่อตรง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 10 คน, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร