วันที่ 25-30 พ.ย.2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกบูธนิทรรศการในงาน มหกรรมเกษตร อกท.ภาคเหนือ 40 (FFT 40) เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้"ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหาร TMR สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง" พร้อมแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป// ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์