6 ส.ค.61 นายสนสาร มหาวัน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายสงกรานต์ ประสมบูรณ์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ในงานวันเรียนรู้งานปศุสัตว์ (Livestock learning day) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014386248152&lst=100014386248152%3A100014386248152%3A1533624174