1 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณูโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ร่วมงานในครั้งนี้โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ให้คำแนะนำการจัดการอาหารสัตว์ และได้นำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์และขยายท่อนพันธุ์ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014386248152&lst=100014386248152%3A100014386248152%3A1533624174