พิมพ์

 

     จากนั้นคณะทีมงานญี่ปุ่นได้เข้าพบประธานสหกรณ์โคนมศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์    เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนทนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและโครงการในอนาคตเกี่ยวกับช่องทางตลาดของเครื่องอัดเม็ดชนิดพิมพ์คู่ในประเทศไทย