วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ โดยมีนายปริญญา จเรรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมได้นำพาชมกิจกรรม 
1. ฟาร์มโคเนื้อสาธิต ณ ฟาร์มเลยฝันพัฒน์วนาฟาร์ม 66 ม.12 บ้านผาแดง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยคุณสมพงษ์ ศรีมาลัย เจ้าของฟาร์มโคขุนที่ใช้อาหาร TMR สูตรที่ใช้ใบกระถินกับใบมันสำปะหลัง 
2. โรงงานผสมอาหาร TMR บีเอ็มฟีด ทีเอ็มอาร์ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์