วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายปริญญา จเรรัตช์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ปศุสัตว์เขต 6 ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และหน่วย HHU หล่มสัก ในกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยหน่วย FMMU ศวอ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าฟาร์มให้บริการคำนวณสูตรอาหารและจัดสัดส่วนอาหารใหม่ แนะนำการจัดการการให้อาหารสำหรับโครีดนม ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหล่มสัก จำกัด โดยคัดเลือกฟาร์มที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาหลายเดือนแล้วจำนวน 3 ฟาร์ม คือ 1.กุณฑิลาฟาร์ม 2.บุญสิริฟาร์ม 3.ล่าสมบัติฟาร์มศว

 

วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ​ องค์ความรู้พืชตระกูลถั่ว/พืชอาหารสัตว์​ ใน"งานพืชวงศ์ถั่วกู้วิกฤตการเกษตรไทย" (พืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่​ 7)​ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ จังหวัดพิษณุโลก​ ในนามกรมปศุสัตว์

วันที่​ 13 มิ.ย.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการให้บริการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Filed day) ณ. ศพก.เครือข่าย ม.22 บ้านอ่างหิน ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 125 ราย

 

วันที่​ 25​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์//ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร​ โครงการพัฒนาอาชีพในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)​"เรื่องการเลี้ยงแพะและการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต" เกษตรกรในโครงการจำนวน​ 20​ ราย​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้​ ศพก.อำเภอหล่มสัก​ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่​ 11​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯฝ่ายงานส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมกลุ่มฯสร้างการรับรูู้เรื่องข้าวโพดช็อบต้นพร้อมฝักหมัก​ ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์​ข้าวโพด นค.3​ ของกรมวิชาการเกษตร​ บ้านไร่พัฒนา​ ตำบลลานบ่า​ อำเภอหล่มสัก เพื่อหารือถึงแนวทางการผลิตข้าวโพดช็อบฯและต่อยอดกิจกรรมการผลิตข้าวโพดของกลุ่มฯที่ดำเนินการอยู่เดิม และติดตามการปฏิบัติงานการช็อบข้าวโพดในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลานบ่า​ อำเภอหล่มสัก และหารือถึงทิศทางการใช้ข้าวโพดช็อบต้นพร้อมฝักของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหล่มสัก​ จำกัด​