30 เม.ย.62  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้นำส่งเสบียงสัตว์แห้งให้กับคลังเบียงสัตว์ประจำตำบลนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีสมาชิกกลุ่มคลังเสบียงสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่​ 13​ มี.ค.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ และศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมติดตามงาน/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง"ข้าวโพดช็อปต้นพร้อมฝักหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์" แนะนำการรวมกลุ่มกันผลิต/กระบวนการผลิตข้าวโพดช็อปฯและทิศทางการดำเนินงานทางการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุ่งใหญ่​ อ.โพธิ์ประทับช้าง​ จ.พิจิตร​ **พร้อมติดตามและวางแผนการปฏิบัติงานการผลิตข้าวระยะน้ำนมช็อปหมัก.. เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์อีกด้วยครับ

วันที่​ 8​ มี.ค.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานเกษตรอำเภอ/ประธานศูนย์​ ศพก.​และเครือข่ายทั้ง​ 11​ อำเภอ​ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ​ศพก.ระดับจังหวัด​ เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อน/การดำเนินงานแปลงใหญ่และเครือข่าย​ ศพก.​ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน​ และต่อยอดโครงการต่างๆในพื้นที่ต่อไป..ณ​ แปลงใหญ่ปลานิล​ ต.ห้วยสะแก​ อ.หนองไผ่​ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ร่วมออกหน่วย "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแนะนำและให้ความรู้ด้านอาหารสัตว์ วิธีการปลูกพืชอาหารสัตว์พร้อมทั้งแจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ให้เกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่​ 7 มีนาคม​ 2562​
ทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ พร้อมคณะจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์​/ คณะติดตามงานโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ /ผู้จัดการฟาร์มโคนมบริษัทในเครือซีพี.ทั้ง​สองโครงการ​ / ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักเพื่อใช้เลี้ยงโคนมที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังชมภู​ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการผลิตข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงโคนม..ในฟาร์มบริษัทเครือซีพี. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน​อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป