รายงานประจำปี สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

         สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา ภายในมีเนื้อหา เกี่ยวกับ อัตรากำลัง การใช้จ่ายเงิน ผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สถิติเกี่ยวการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตเสบียงสัตว์ เป็นต้น ท่านที่สนใจสามารถค้นหาได้ตามหน่ายงานต่างๆ เช่น ห้องสมุดต่างๆ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ หรือติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โทร 02-9679758
2559  2559  2559 2559

 รายงานประจำปี

2560

 

รายงานประจำปี

2561

รายงานประจำปี

2562

 

2559 หาก Browser ที่ใช้เป็น Fire fox อาจเปิดไฟล์ไม่ได้หรืออ่านไม่ได้หรือเป็นภาษาต่างดาวให้ท่านทำการ คลิ๊กขวา แล้วไปที่คำว่า บันทึกลิ้งเป็น แล้ว กดsave เปิดอ่านได้ด้วยไฟล์ xlxs ส่วน  Google chrome จะสามารถดาวน์โหลดได้เลย