ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ