ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง