ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2.เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

3.ใบมีดดันดิน จำนวน 1 ชุด

4.ผานพรวน ชนิด 6 จาน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียด