ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)  ดาวน์โหลดรายละเอียด