พิมพ์
ฮิต: 51

...ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรรณบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร

2.รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า