ประกาศนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

 - ดาวน์โหลดประกาศ

 - ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุพร้อมอุปกรณ์)