ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)