ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2.เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

3.ใบมีดดันดิน จำนวน 1 ชุด

4.ผานพรวน ชนิด 6 จาน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา

 แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธี e-bidding

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1หลัง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

   ......ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้งขนาด 10X28 เมตรโดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

   ประกาศกรมปศุสัตว์ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding รายการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

 

..กรมปศุสัตว์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ