ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา

 แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ชนะ

 

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บตัวอย่าง พร้อมทางเชื่อม ด้วยวิธี e-bidding

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1หลัง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

   ......ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้งขนาด 10X28 เมตรโดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ่อหญ้าหมักเนเปียร์พันธุ์ปากช่องง 1
ขนาดความจุ 2000 ตัน จำนวน 1 บ่อ 
ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

..กรมปศุสัตว์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10x28 เมตร จำนวน 1หลังด้วยวิธี e-bidding

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

 

..ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร ด้วยวิธี e-bidding