ผลงานวิจัยของ วารุณี พานิชผล วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์

กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปี 2548 

 

โสภณ ชินเวโรจน์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กรมปศุสัตว์

บทนำ

การทำหญ้าแห้งเป็นวิธีการเก็บถนอมอาหารหยาบไว้ใช้ในยามขาดแคลน ซึ่งปกติจะผลิตคราวละมากๆ ต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าช่วยทำให้เป็นฟ่อนหญ้า เริ่มต้นจากการตัดหญ้า ตากแดดในแปลง เกลี่ยกลับกองหญ้า เมื่อหญ้าแห้งดีแล้วจึงใช้เครื่องอัดให้เป็นฟ่อน วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ และม้า เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะนำมาเลี้ยงกระต่ายสวยงาม เพราะผู้เลี้ยงให้

          ถั่วลิสงเถา ฟลอริเกรซ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arachis glabrata Benth. cv. Florigraze ชื่อที่เรียกกันทั่วไปคือ ถั่วกลาบราต้า หรือถั่วบราซิล เป็นพืชอาหารสัตว์เขตร้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ รับรองพันธุ์และนำออกเผยแพร่โดย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รัฐฟลอริด้า เมื่อปี พ.ศ.2521 ประโยชน์ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์เหมาะสำหรับปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม ใช้ทำถั่วแห้ง ใช้คลุมดินใต้สวนผลไม้ หรือปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ก็ได้ (รูปที่1)


รูปที่1 แปลงถั่วลิสงเถา ฟลอริเกรซปลูกเป็นไม้ประดับ ริมฟุตปาดหน้าจวนผู้ว่าฯชัยนาท

โสภณ ชินเวโรจน์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กรมปศุสัตว์

หากเราเดินเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง นอกจากจะพบอาหารอัดเมล็ดแล้วยังพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารกระต่ายอีกมากมายหลายรูปแบบ บางทีต้องขอคำแนะนำจากผู้ขายกันเลยทีเดียว สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อต้องการ ความสวยงามและแปลกใหม่ ผู้ผลิตจึงต้องแข่งขันกันผลิตอาหารนานาชนิดขึ้นมาสำหรับกระต่าย แต่เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ตัวกระต่ายเองจะบอกให้ผู้เลี้ยงกลับไปซื้อสินค้านั้นซ้ำอีกหรือไม่ จากความชอบกินและสุขภาพของกระต่าย ซึ่งอาหารเสริมประเภทเยื่อใยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมาก เช่น หญ้าแห้ง ถั่วแห้ง ผักอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง และคุกกี้กระต่ายเป็นต้น   รูปที่ 1 คุกกี้กระต่ายทำเสร็จแล้ว