เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2560  นายจักรพงษ์  ขานโบ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

          นายจักรพงษ์  ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ทำความดีถวายในหลวง พื้นที่เขต 9  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดอ่างทอง ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  มีท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกใช้ในฟาร์มต่อไป

   

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีปล่อยแถว ขบวนรถยนต์โดยสาร เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เดินทางไปเข้าเฝ้า ถวายความอาลัย กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง

     ในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้จัดเตรียมสถานที่ อาหาร, ผลไม้, และน้ำดื่ม  ตลอดถึงที่นั่งพัก , ห้องน้ำ ไว้บริการประชาชนที่มารถขึ้นรถโดยสาร อย่างเหมาะสม

         นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และคณะร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ต.ท่าบอน และต.คลองแดน  อ.ระโนด  จ.สงขลา โดยแจกเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 7,500 กก.